Zuby moudrosti

Extrakce (trhání) osmiček (třetí stoličky), lidově zvaných zuby moudrosti, patří na klinice Elite Dental k častým zákrokům. Tento výkon je u většiny pacientů spojen se strachem z průběhu zákroku a z bolesti. Toto však není nutné. Současná medicína nabízí mnoho možností, jak výkon provést bez bolesti.
Nekomplikované extrakce provádí záchovný stomatolog, samozřejmostí je použití účinné lokální anestezie.
Složitější případy, kdy je zub např. vrostlý do kosti, příp. roste proti ostatním zubům, ošetřuje zkušený stomatochirurg. Celý zákrok trvá maximálně hodinu a ve valné většině případů není spojen s delší rekonvalescencí.
Výkon je možné provést v analgosedaci, při které je pacient uveden do stavu podobného spánku, nevnímá bolest a není vystaven zbytečnému stresu.