06 Čvn 2014
6. 6. 2014

Parodontóza

Vedle zubního kazu je druhou nejrozšířenější chorobou dutiny ústní parodontitida, zánětlivé onemocnění tkání kolem zubů.

 

Parodont za

Jaké procento lidí podle Vašich zkušeností parodontóza postihuje?

Vedle zubního kazu je druhou nejrozšířenějsí chorobou dutiny ústní parodontitida, zánětlivé onemocnění tkání kolem zubů. Po čtyřicátém roce věku je parodontitida nejčastější příčinou ztrát zubů. Hrají zde svoji roli i výplně z nekvalitních levných materiálů, protetické práce zhotovené, ve snaze ušetřit, z náhradních kovů, špatně zvolené pomůcky ústní hygieny a špatná technika čištění. Mnohokrát se setkáváme, že stomatolog nepozná nebo se nevěnuje projevům parodontózy a jednoho dne se pacient probudí s viklajícím zubem.

MUDr. Marcela Buriánková

MUDr. Marcela Buriánková
specialista na parodontózu
Klinika Elite Dental Prague

Vyšetřujeme-li mladé lidi ve věku  kolem 19ti let, zjistíme, že až 90% z nich má nějakou formu zánětu.

Jedná se hlavně o záněty měkkých tkání – tzv. gingivitidu, která může být v okolí všech zubů nebo jen u některých. V neléčených případech zhruba polovina  zánětů přechází na další tkáně kolem zubů, tzn. závěsný aparát  zubu, povrch kořene, kost. Tento neléčený proces vede někdy velice rychle ke ztrátě zubů, naštěstí těchto agresivních forem zánětu není vysoké procento. Převládá chronická forma onemocění, kdy pacient přichází o zuby po delším trvání nemoci, řádově desítkách let. V prvních fázích onemocnění pacient nemívá výrazné zdravotní problémy, necítí bolest, občasné krvácení se svádí na nedostatek vitamínů, virozu, únavu a pod. Pacient necítí potřebu navštívit zubního lékaře.

Jaké jsou nejnovější světové trendy v léčbě parodontózy?

Nabízíte některé z těchto metod u Vás?

V případě, že má už pacient destruktivní změny na tkáních kolem zubu, nastupují vedle edukace dobré ústní hygieny a kontroly tvorby biofilmu i chirurgické postupy směřující k nápravě škod na parodontu. Naší snahou je zastavit proces destrukce a vytvořit podmínky pro regeneraci ztracených tkání. Podle nejnovějších poznatků o této chorobě máme vypracované chirurgické postupy a úspěšně praktikujeme takzvanou řízenou tkáňovou regeneraci. Přitom používáme k vyplnění kostních defektů vlastní pacientovu kost (odběr nejčastěji v oblasti dolních zubů moudrosti), nebo náhradní upravenou hovězí kost. Někdy používáme materiály zcela syntetické. Pro odclonění průniku nežádoucích buněk měkkých tkání používáme k překrytí augmentátu (= nahrazená chybějící kost) většinou kolagenní syntetické materiály tzv. membrány.

Někdy k nám přicházejí pacienti, kteří už o zuby přišli, a vyžadují  zavedení implantátů. Často však již procesem parodontitidy přišli o velké procento kosti – zde jim můžeme v některých případech pomoci řízenou kostní regenerací tzn. navozením novotvorby kosti. Řízenou kostní regenerací si pomáháme i při rekonstrukci pomocí rozsáhlých protetických prací na vlastních pacientových zubech. Náš pacient je většinou náročný,  nevyžaduje už jen pouze dokonalou funkci, ale stále více klade důraz na estetickou stránku a to je dobře. Říkáme, že rekonstruujeme bílou a růžovou estetiku. O bílou estetiku se většinou postará zubní laboratoř, růžovou rekonstrukci vytváří většinou parodontolog svými operativními postupy na měkkých tkáních. Jde o tvorbu mezizubních papil, úpravu sliznice kolem implatátů a pod mezičleny můstků. Jde o velmi náročné postupy za použití mikrochirurgických nástrojů a materiálů renomovaných světových firem.

Mezi pacienty jsou i jedinci kteří nechtějí být stresováni chirurgickými výkony, delším pobytem na stomatologickém křesle atd., v těchto případech mám zkušenost s ošetřením v analgosedaci za přítomnosti anestesiologa.

MUDR. MARCELA BURIÁNKOVÁ
SPECIALISTA NA PARODONTÓZU
KLINIKA ELITE DENTAL PRAGUE