Mikroskopická stomatologie

Mikroskopická stomatologieDalším krokem po lupových brýlích, které specialisté kliniky Elite Dental standardně používají při všech výkonech, je mikroskop s mnohonásobným zvětšením ( v našem případě až 22krát).
Pochopitelně nejvíce se ošetření pod operačním mikroskopem využívá při ošetřování kořenových kanálků, neboť kořenový systém se svojí členitostí je nejdrobnější a nejspletitější strukturou v zubu vůbec. Lze jej ale s výhodou zapojit i jako součást každého výkonu od vstupních a preventivních vyšetření, až po výrobu fotokompozitních výplní. S tímto přístrojem je možné odhalit lépe netěsnosti mezi zubem a matricí (forma na zhotovení výplně) a předejít tím možným komplikacím.

Mikroskop je využíván i při broušení zubů na protetické práce (korunky, můstky), kde lze odhalit nepřesnosti na preparovaném zubu. Je s výhodou, pokud pod mikroskopem pracuje také zubní laborant, který práci modeluje. Část zubních techniků již míří tímto směrem. Následná kontrola přesnosti protetické práce v ústech před nacementováním je důležitou součástí výkonu. Díky dokonalému osvětlení operačního pole intenzivním xenonovým světlem mají lékaři možnost lepšího posouzení struktur zubu a to jak na povrchu zubu, tak i v hluboké kavitě. Možné je ošetřit kořenový systém přes stávající korunku, což by bylo bez perfektního osvětlení nemožné a dokonce lze za určitých podmínek prohlédnout celý průběh kořenového kanálku až k jeho konci. Určující pravidlo v moderní stomatologii je: nemohu léčit, co nevidím. Všechny kroky našich zubních lékařů tedy směřují tímto směrem: vidět lépe = léčit lépe.

Ošetřování kořenových kanálků
Poměrně dlouhou dobu bylo ošetřování kořenových kanálků prací „naslepo“. Lékař mohl nahlédnou pouze ke vstupům do kanálku a vše ostatní bylo otázkou hmatu a zkušenosti. Vezmeme-li v úvahu, že 80% informací člověk získává pomocí zraku, byl tento způsob ošetřování velmi neefektivní. Dlouhou dobu se také zuby „umrtvené“ vnímaly jako potenciální zdroje infekce, pilíře, které mohou kdykoli selhat. Vidíme to často i dnes, kdy pacienti před náhradou kloubů nebo před transplantací přicházejí o zuby s kořenovou výplní často bez nálezů, tzv. zubních váčků, z obavy o rozšíření zánětu při imunosupresivní léčbe nutné pro zachování transplantovaného orgánu. Dříve to jistě byla opodstatněná obava, neboť před érou operačních mikroskopů mohli stomatologové řešit komplikace při opracovávání kořenových systémů pouze hmatem a tímto způsobem v křivolakých zákrutách miniaturních kanálků odstraňovat zalomené nástroje, uzavírat perforace, zprůchodnit uzavřený kanálek je vpodstatě nemožné. Proto ošetření bylo nepředvídatelné a vždy s ním souvisela spousta pochybností. Zavedení operačního mikroskopu do stomatologické praxe a rozvoj endodoncie (obor stomatologie zabývající se kořenovým systémem a jeho ošetřením) zvýšilo úspěšnost kořenové léčby velmi výrazně. Operační mikroskop pochopitelně není samospasitelnou pomůckou, která pouze svojí přítomností v zubní ordinaci vyřeší všechny problémy. Nicméně v rukou lékaře, který se neustále vzdělává ve své práci a jeho kvality se snaží využít, je nenahraditelným pomocníkem, jež posunul hranice a možnosti stomatologie dále. Využití mikroskopu podle některých dat dnes zvyšuje úspěšnost kořenové léčby hodně přes 90%.

Konkrétní výhody při pracovním postupu s mikroskopem
Mikroskop umožňuje zjistit a vyhledat vchody do kořenových kanálků, jejich průchodnost a členitost, dobře opracovat všechna potenciální místa, kde by jinak mohla zůstat infikovaná tkáň. Kořenové kanálky nejsou jasná „ramena velkých řek“, je to spousta přídatných „přítoků“, „malých lagunek“ a často končí „širokou deltou“ na svém konci. Tato romantická přirovnání jen lehce dokreslují skutečný stav. Spousta zubů má své anatomické zvláštnosti, odchylující se od naučených pravidel, pokud o nich nevíme, nevidíme je, nemůžeme je správně léčit. Pokud pracujeme pod kontrolou zraku, jsme schopni být naopak i mnohem opatrnější, můžeme zachovat zdravé tkáně, které jasně vidíme a odstranit jen infikované části. Práce v kanálku pod operačním mikroskopem také lépe předchází riziku zalomení kořenového nástroje nebo riziku perforace (proděravění stěny kanálku). Možné je i odhalit praskliny ve stěnách kanálku, které by mohly v budoucnu vést k selhání léčby.
U zubů, které již měly ošetřovaný kořenový systém „klasickou metodou“ a léčba selhala, vznikl zánět kolem kořene hrozící otokem a trvalým bojem imunity těla s ložiskem zánětu. Pomocí mikroskopu lze odstranit stávající zinfikovanou kořenovou výplň, celý systém kanálků řádně vypláchnout, protože některá místa nelze mechanicky vyčistit a musíme využít aktivovaného výplachu pro efektivní vyčištění kořenového systému. Pod operačním mikroskopem jsem také schopni odstranit některé zalomené kořenové nástroje, případně vyřešit komplikace jako je perforace stěny kořene. Tyto komplikace jistě nejdou vyřešit vždy, každý konkretní případ musí lékař posoudit a rozhodnout, zda je ošetření kořenových kanálků na místě, zda jedná ve prospěch pacienta.