Endodoncie léčba kořenových kanálků

Endodoncie se zabývá ošetřením zánětu zubní dřeně a jeho komplikacemi. Příčinou tohoto zánětu jsou mikroorganismy, jejichž zdrojem je nejčastěji zanedbaný, nerozpoznaný nebo špatně ošetřený zubní kaz, který se šíří do hloubky a blízkosti dřeňové dutiny.

Druhým nejčastějším důvodem jsou komplikace, které se objeví druhotně po špatně provedeném předchozím ošetření kořenových kanálků nebo po úrazu zubů. Postižení zubní dřeně je často bolestivé a bývá důvodem neodkladné návštěvy stomatologa. Cílem léčby je zbavit zub bakteriální infekce. Jedná se o ošetření složitého systému kořenových kanálků uvnitř zubu prostřednictvím endodoncie. Samotné ošetření spočívá v jejich důkladném pročištění a hermetickém zaplnění. Jen takto utěsněný kanálek zabrání dalšímu průniku bakterií ze zubu do kosti a vzniku dalších komplikací, jako je zánět kosti v oblasti špičky kořene zubu, vznik cyst či přetrvání bolesti.

Základem kvalitního ošetření vedle znalostí a zkušeností lékaře a jeho asistentky, je i odpovídající  vybavení stomatologické ordinace. Klinika Elite Dental je vybavena technickým zázemím, které ošetření kořenových kanálků usnadňuje, urychluje a přináší do tohoto oboru nové kvality. Výkon prováděný v lokální anestezii je samozřejmostí. Kvalitním ošetřením lze takto postižený zub, který by jinak bylo nutné vytrhnout, zachránit na celý život.